Om Selskabet

Dansk Selskab for Rejsemedicin
- har som hovedformål "at styrke interessen for rejsemedicin i Danmark herunder forskning, uddannelse og internationale kontakter".

Rejsemedicin
- er et selvstændigt medicinsk interessområde, der i videste forstand, foruden den rejsendes sundhed, omhandler den virkning international rejseaktivitet har på befolkningen på destinationerne.

Rejsemedicin drejer sig ikke alene om forebyggelse af infektionssygdomme, men inkluderer dicipliner som trafik- & højdemedicin, traumatologi, dykker- og forsikringsmedicin for at nævne nogle.

Selskabet
- vil overvejende beskæftige sig med forebyggelse, men også akut behandling, specielt selvbehandling og evakuering hvis uheldet er sket.

Selskabet er stiftet den 17. januar 1997
og er en forening af fortrinsvis læger og personer indenfor sundhedsfagene med interesse for rejsemedicin.

Det er således i sit væsen medlemmernes forening, d.v.s. helt afhængig af deres aktiviteter og initiativer.

Det er selskabets hensigt at afholde mindst et halvårligt møde, hvor forskellige emner inden for rejsemedicin bliver belyst af inviterede specialister. Møderne vil finde sted på udvalgte lokaliteter, også i udlandet. For at medlemmerne er "up to date" med de seneste udviklinger indenfor faget, vil selskabet søge at distribuere relevant litteratur til samtlige medlemmer. 

Dansk Selskab for Rejsemedicin er bemyndiget til at søge støtte til:

  • Gennemførelse af videnskabelige projekter
  • Uddeling af rejselegater
  • Uddeling af tilskud til studierejser
  • Gennemførelse af kurser 

Udover disse punkter samarbejder Dansk Selskab for Rejsemedicin med de skandinaviske rejsemedicinske selskaber.

tizanidin xr tizanidin actavis 4 mg tizanidin teva

Seneste nyhed


Der er fortsat pladser til årets udlanskursus til Oman og Ethiopien
26. august 2017Der er fortsat pladser på årets udlandskursus til Oman og Ethiopien, som ligger fra ørdag den 28. oktober 2017 til søndag den 5. november 2017.

Der vil være teoretisk undervisning og praktisk demonstration af nogle af de sygdomme, den rejsende kan udsættes for i tropiske/subtropiske områder.

Pris 6500 kr og [Læs mere] »